Ned Inter

Inter is een onafhankelijk adviesbedrijf dat eerlijk en transparant alle risico’s van uw bedrijf in kaart brengt met onze speciale risicomanagement tool en uw bedrijf vervolgens adviseert hoe risico’s kunnen worden vermeden, verminderd, zelf kunnen worden gedragen en welke mogelijkheden er zijn om risico’s te verzekeren.

Risicomanagement en risicoadvies op basis van de beste oplossing en niet op basis van verzekeringen.

De 4 manieren om met risico’ s om te gaan zijn:

  • Het vermijden van het risico;
  • Het verminderen van het risico;
  • Het zelf-dragen van het risico;
  • Het verzekeren van het risico;

Ned Inter

 Inter is een onafhankelijk adviesbedrijf dat eerlijk en transparant alle risico’s van uw bedrijf in kaart brengt met onze speciale risicomanagement tool en uw bedrijf vervolgens adviseert hoe risico’s kunnen worden vermeden, verminderd, zelf kunnen worden gedragen en welke mogelijkheden er zijn om risico’s te verzekeren.

Risicomanagement en risicoadvies op basis van de beste oplossing en niet op basis van verzekeringen.

De 4 manieren om met risico’ s om te gaan zijn:

  • Het vermijden van het risico;
  • Het verminderen van het risico;
  • Het zelf-dragen van het risico;
  • Het verzekeren van het risico;

Expertise en kostenbesparing

Door het regisseren van de risico’s aan ons uit te besteden haalt u jarenlange expertise in huis. De continuïteit van het bedrijf wordt hierdoor alleen maar vergroot.

Uw medewerkers die nu verantwoordelijk zijn voor de verzekeringen en dit naast hun reguliere werkzaamheden erbij doen kunnen als gevolg van de tijdsbesparing meer worden ingezet op hun eigen vakgebied en hier meer tijd aan besteden waardoor de kwaliteit van deze werkzaamheden alleen maar zal toenemen.

Expertise en kostenbesparing

Door het regisseren van de risico’s aan ons uit te besteden haalt u jarenlange expertise in huis. De continuïteit van het bedrijf wordt hierdoor alleen maar vergroot.

Uw medewerkers die nu verantwoordelijk zijn voor de verzekeringen en dit naast hun reguliere werkzaamheden erbij doen kunnen als gevolg van de tijdsbesparing meer worden ingezet op hun eigen vakgebied en hier meer tijd aan besteden waardoor de kwaliteit van deze werkzaamheden alleen maar zal toenemen.

Expertise en kostenbesparing

Traditionele verzekeringskantoren worden beloond op basis van provisies zodra polissen worden afgesloten.

Zij hebben dus een groot belang bij zoveel mogelijk polissen, een zo hoog mogelijk verzekerd bedrag met een zo hoog mogelijke premie.

Vaak ontbreken afspraken over de werkzaamheden die worden uitgevoerd alsmede de transparantie omtrent de vergoedingen die het verzekeringskantoor ontvangt voor haar werkzaamheden.

Wij maken afspraken over de werkzaamheden die wij voor u zullen gaan verrichten en de beloning die wij hiervoor ontvangen, volledige transparantie.

Doordat wij in naam van uw bedrijf werken en de premies die uw bedrijf betaald worden verlaagd met de eventueel van toepassing zijnde provisies kunnen wij een onafhankelijk, eerlijk en scherp advies geven.

Expertise en kostenbesparing

ditionele verzekeringskantoren worden beloond op basis van provisies zodra polissen worden afgesloten.

Zij hebben dus een groot belang bij zoveel mogelijk polissen, een zo hoog mogelijk verzekerd bedrag met een zo hoog mogelijke premie.

Vaak ontbreken afspraken over de werkzaamheden die worden uitgevoerd alsmede de transparantie omtrent de vergoedingen die het verzekeringskantoor ontvangt voor haar werkzaamheden.

Wij maken afspraken over de werkzaamheden die wij voor u zullen gaan verrichten en de beloning die wij hiervoor ontvangen, volledige transparantie.

Doordat wij in naam van uw bedrijf werken en de premies die uw bedrijf betaald worden verlaagd met de eventueel van toepassing zijnde provisies kunnen wij een onafhankelijk, eerlijk en scherp advies geven.

Betrokkenheid/ Verifieerbaarheid

Bij een traditionele verzekeringskantoren houdt het werk vaak op bij het afsluiten van de verzekeringen.

Bij ons begint het werk hier pas.

Doordat uw bedrijfsrisico’s dynamisch zijn, zijn wij dit ook.

Door veranderingen in wetgeving, economie, bedrijfsklimaat blijven wij voortdurend de risico’s van uw bedrijf volgen, aanpassen en regisseren.

Dit wordt allemaal afgesproken en vastgelegd in een Service Level Agreement.

Daarnaast volgt na ieder gesprek een gespreksverslag met daarin vastgelegd hetgeen is besproken alsmede de actiepunten.

Indien er vragen rijzen binnen uw bedrijf omtrent risico’s, zijn wij uw aanspreekpunt.

Wij zorgen dat de juiste bedrijven/personen en instanties worden geraadpleegd en de benodigde procedures/acties in gang worden gezet.

Betrokkenheid/ Verifieerbaarheid

Bij een traditionele verzekeringskantoren houdt het werk vaak op bij het afsluiten van de verzekeringen.

Bij ons begint het werk hier pas.

Doordat uw bedrijfsrisico’s dynamisch zijn, zijn wij dit ook.

Door veranderingen in wetgeving, economie, bedrijfsklimaat blijven wij voortdurend de risico’s van uw bedrijf volgen, aanpassen en regisseren.

Dit wordt allemaal afgesproken en vastgelegd in een Service Level Agreement.

Daarnaast volgt na ieder gesprek een gespreksverslag met daarin vastgelegd hetgeen is besproken alsmede de actiepunten.

Indien er vragen rijzen binnen uw bedrijf omtrent risico’s, zijn wij uw aanspreekpunt.

Wij zorgen dat de juiste bedrijven/personen en instanties worden geraadpleegd en de benodigde procedures/acties in gang worden gezet.

Adres:
Baarskampstraat 11
5995 AS Kessel
Postbus 7827
5995 ZG Kessel

Telefoon 077-3999810

www.nedinter.nl

E-mail info@nedinter.nl

KvK nummer 120.64.127

Wft vergunningnummer 12016220

Bankrekeningnummer 143257862

BTW nummer NL8172.32.400B01

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Adres:
Baarskampstraat 11
5995 AS Kessel
Postbus 7827
5995 ZG Kessel

Telefoon 077-3999810

www.nedinter.nl

E-mail info@nedinter.nl

KvK nummer 120.64.127

Wft vergunningnummer 12016220

Bankrekeningnummer 143257862

BTW nummer NL8172.32.400B01

Algemene voorwaarden

Privacy statement